Vůdcovky 2020

Pro možnost registrace na tento kurz, musíš mít zřízen uživatelský účet a být přihlášen!


Termín kurzu:

Víkendy 28.2.-1.3.2020, 20.-22.3.2020 a 17.-19.4.2020. Zkouškový seminář s předtermíny 15.4.2020

Cena kurzu:

750 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování na všech víkendech, strava na zahajovacím a závěrečném víkendu (znalostní víkend má stravu individuální), cestovné z Ostravy, studijní materiály a semináře. Kurz je dotován.Podmínky kurzu

  • Na kurz se lze přihlásit pouze osobně, přihlašování jiné osoby je zakázáno!
  • Každý přihlášený musí mít složenou čekatelskou zkoušku a toto doložit dekretem a výpisem ze skautIS. Po složení čekatelské zkoušky je nutné mít minimálně roční praxi ve vedení oddílu nebo střediska, výjimku z této povinnosti může udělit vedoucí střediska.
  • Minimální věk přihlášeného je 18 let v poslední den kurzu (tj. konec posledního víkendu).
  • Elektronickou závaznou registraci můžeš provést okamžitě, pokud je registrace otevřená a není naplněn maximální počet míst.
  • Po registraci máš 14 dní na nahrání naskenované přihlášky s podpisem vedoucího oddílu a vedoucího střediska. Součástí přihlášky je i potvrzení lékaře o tom, že jsi schopen/schopna práce s dětmi a mládeží, které může být přímo na přihlášce, ale může být i na zvláštním papíře. Toto potvrzení nesmí být starší více než dva roky. K přihlášce je nutno doložit i naskenovaný čekatelský dekret.
  • Do 14 dní musíš zaslat také platbu dle pokynů, které ti přijdou po registraci emailem. Platbou potvrzuješ svou registraci a platba je nevratná!
  • V případě, že nedodáš do 14 dní kompletní podepsanou přihlášku nebo nedostaneme platbu, bude tvá registrace na kurz zrušena.
  • Poplatek za kurz je nevratný.

Pokud ti není ještě něco jasné, přečti si nejprve "Časté otázky & Návody", a poté se vrať k registraci zpět.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Registrací na čekatelský kurz Nabosso uděluji souhlas spolku Junák - český skaut, okres Ostrava-město, z.s. Syllabova 1269/16, 700 30 Ostrava - Vítkovice, IČ: 62348141, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní a registrační údaje pro účel administrativy čekatelského kurzu. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v této registraci do odvolání. Všechny mé údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.