Čekatelky podzim 2019

NEOBNOVUJTE STÁLE NAŠE STRÁNKY PŘI REGISTRACI, ZPŮSOBÍ TO PÁD SERVERU! POČKEJTE NA PŘESNÝ ČAS A NAČTĚTE JI JEDNOU. DĚKUJEMEPro možnost registrace na tento kurz, musíš mít zřízen uživatelský účet a být přihlášen!


Termín kurzu:

Víkend 1. - 3. 11. 2019. Tři semináře v Ostravě ve dnech 14.10., 21.10. a 24.10. vždy od 18h.

Cena kurzu:

350 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, strava, cestovné z Ostravy, studijní materiály a semináře. Kurz je dotován.Podmínky kurzu

  • Na kurz se lze přihlásit pouze osobně, přihlašování jiné osoby je zakázáno!
  • Minimální věk přihlášeného je 15 let v první den kurzu (první seminář - 14.10.2019).
  • Účastník musí být členem Junáka a mít složen skautský slib.
  • Elektronickou závaznou registraci můžeš provést okamžitě, pokud je registrace otevřená a není naplněn maximální počet míst.
  • Po registraci máš 14 dní na nahrání naskenované přihlášky s podpisem vedoucího oddílu a vedoucího střediska. Součástí přihlášky je i potvrzení lékaře o tom, že jsi schopen/schopna práce s dětmi a mládeží, které může být přímo na přihlášce, ale může být i na zvláštním papíře. Toto potvrzení nesmí být starší více než dva roky.
  • Do 14 dní musíš zaslat také platbu dle pokynů, které ti přijdou po registraci emailem. Platbou potvrzuješ svou registraci a platba je nevratná!
  • V případě, že nedodáš do 14 dní kompletní podepsanou přihlášku nebo nedostaneme platbu, bude tvá registrace na kurz zrušena.
  • Poplatek za kurz je nevratný.
  • Čekatelskou zkoušku nelze složit, pokud se nebudeš účastnit víkendu v celém jeho rozsahu (tj. od pátku do neděle).
  • Pro udělení čekatelské kvalifikace je nutné odevzdat potvrzení o realizaci projektu výpravy.

Pokud ti není ještě něco jasné, přečti si nejprve "Časté otázky & Návody", a poté se vrať k registraci zpět.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Registrací na čekatelský kurz Nabosso uděluji souhlas spolku Junák - český skaut, okres Ostrava-město, z.s. Syllabova 1269/16, 700 30 Ostrava - Vítkovice, IČ: 62348141, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní a registrační údaje pro účel administrativy čekatelského kurzu. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v této registraci do odvolání. Všechny mé údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.